Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Projekt Road Show w Gdańsku

25 marca 2014 roku, w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance, w Gdańsku, odbył się kolejny program na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego „Road Show”.  W spotkaniu uczestniczyło ok. 800 młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych.   
Program od roku realizowany jest w Polsce przez Mota-Engil Central Europe oraz Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ( licencja: IRSA). Partnerami „Road Show” są Instytut Transportu Samochodowego, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie, a odbywa się on pod honorowym patronatem m.in. Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Road Show to emocjonalny multimedialny program edukacyjny skierowany do młodzieży w wieku 18-24 lat. Podczas programu młodzież spotyka się z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia, ale także m.in. z ofiarami wypadków, czy rodzinami ofiar śmiertelnych.
Całości towarzyszą zdjęcia oraz filmy z wypadków drogowych. Do tej pory w Polsce z sukcesem zrealizowano program w Krakowie, Tarnowie, Warszawie oraz Gdańsku. Jest to jedyny w Polsce realizowany projekt prewencyjny z tak wysokimi wskaźnikami efektywności, skierowany właśnie do tej grupy wiekowej (18-24 lata).   Przedstawicielem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej był kpt. Dariusz Leszk – JRG-1.