Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

KP PSP PRUSZCZ GDAŃSKI - WARSZTATY SZKOLENIOWE

W dniach 13,14,15 grudnia 2016 roku na terenie Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim przeprowadzone zostały warsztaty szkoleniowe z zakresu przewozu substancji niebezpiecznych drogą kolejową.

Wykłady przeprowadzili zaproszeni do tutejszej komendy pracownicy firmy LOTOS Kolej. W ostatnim dniu warsztatów zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze z zakresu usuwania skutków niekontrolowanego rozszczelnienia cystern kolejowych. Do udziału w ćwiczeniach poza jednostkami ochrony przeciwpożarowej zostały zaproszone nastepujące podmioty: Policja, Zakład Linii Kolejowych w Gdyni, Straż Ochrony Kolei, Wojskowa Straż Pożarna, Straż Graniczna. Obserwatorami ćwiczenia była Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa ze Starostą Gdańskim Panem Stefanem Skoniecznym.  

Tekst, foto: KP PSP Pruszcz Gdański