Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

KP PSP KOŚCIERZYNA - ĆWICZENIA RATOWNICZE "LASY 2017"

12 lipca 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna – Leśnictwo Zabrody przeprowadzono ćwiczenia  doskonalące dla jednostek PSP i OSP powiatu kościerskiego.

Tematem ćwiczeń było prowadzenie akcji ratowniczych na terenach leśnych. Działania polegały na współdziałaniu podmiotów ratowniczych podczas gaszenia kompleksów leśnych, praktycznym sprawdzeniu dostarczania wody na znaczne odległości, skontrolowaniu stanu technicznego sprzętu silnikowego użytego przez jednostki OSP oraz organizacji łączności radiowej dla potrzeb prowadzenia akcji ratowniczej. W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 80 strażaków oraz 12 samochodów pożarniczych. Po zakończaniu ćwiczeń w obecności bryg. Tomasza Klinkosza – komendanta powiatowego PSP w Kościerzynie oraz Krzysztofa Frydel – nadleśniczego dokonano podsumowania.


Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Holc, Zdjęcia: KP PSP Kościerzyna