Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

KP PSP LĘBORK - KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO...PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY ORAZ OTWARTA FIRMA

16 listopada 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Lęborku odbyło się spotkanie z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku w ramach programu „Otwarta firma”.

Program przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum, którego realizacja polega na zorganizowaniu wycieczki do przedsiębiorstw funkcjonujących w najbliższej okolicy szkoły w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Odwiedziny odbyły się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie wydarzenia mającego na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.
W ramach spotkania zrealizowana została również kampania społeczna „Kręci mnie bezpieczeństwo ... przez cały rok szkolny” organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Opracowanie: st. kpt. Piotr Krzemiński, Zdjęcia: KP PSP Lębork