Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

KP PSP MALBORK - "KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO...PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY"

25 stycznia 2018 roku w ramach akcji organizowanej pod patronatem ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo...przez cały rok szkolny”, uczniowie z trzecich klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku wzięli udział w zajęciach na terenie  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

Podczas zajęć omówiono następujące zagadnienia:

  • zasady bezpieczeństwa pożarowego w domu podczas trwającego sezonu grzewczego oraz zalety stosowania czujek dymu i tlenku węgla w ramach kampanii „Czad i ogień – Obudź czujność”,
  • sposoby postępowania w sytuacji zauważenia pożaru lub innego zdarzenia,
  • zapoznanie młodzieży ze specyfiką i charakterem pracy strażaków oraz sprzętem specjalistycznym jakim dysponuje Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Malborku,
  • podręczny sprzęt gaśniczy oraz sposób jego użycia,
  • system kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej w Polsce – zasady rekrutacji do szkół pożarniczych i naboru do pracy w Państwowej Straży Pożarnej.

W zajęciach  uczestniczyło 40 uczniów i 2 wychowawców.

Opracowaanie: mł. bryg. Robert Licznerski, Zdjęcia: mł. kpt. Damian Miklis, sekc. Paweł Czerniak