Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

KP PSP BYTÓW - KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO...PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY

2 marca 2018 roku w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo...przez cały rok szkolny” przperowadzono pogadankę na tamat bezpieczeństwa.

W ramach akcji organizowanej pod patronatem ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Miastku przedstawił dzieciom pracę strażaka oraz przeprowadził pogadankę na temat ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie: Marta Durawa, st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: KP PSP Bytów