Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

KP PSP WEJHEROWO - BEZPIECZNY WYPOCZYNEK HARCERZY

24 lipca 2018 roku na terenie bazy obozowej „Stilo” – gmina Choczewo, przeprowadzono szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zasad bezpieczeństwa dla uczestników dwóch obozów harcerskich.

Podczas wizyty strażacy przeprowadzili pogadankę z uczestnikami obozów. Tematyka podejmowanych zagadnień obejmowała między innymi zasady ochrony przeciwpożarowej na tereni obozowiska oraz terenów leśnych, zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burz, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zachowania i postępowania w przypadku zagrożenia.

W trakcie wizyty wspólnie z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Słajszewie zaprezentowano sprzęt pożarniczy.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Chlebicki, Zdjęcia: KP PSP Wejherowo