Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

KP PSP KARTUZY - SZKOLENIE Z PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

18 października 2018 roku strażacy PSP i OSP z terenu powiatu kartuskiego wzięli udział w szkoleniu z zakresu zagrożeń zwiazanych z pracą w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem.

Szkolenie odbyło się na poligonie szkoleniowym ENERGA – OPERATOR SA w Straszynie. W ramach szkolenia uczestnicy pogłębili wiedzę z zakresu:

  • rodzajów sieci i urządzeń energetycznych,
  • zagrożeń od urządzeń energetycznych podczas gaszenia pożarów,
  • stref pracy w pobliżu napięcia 0,4 kV, 15 kV, 110 kV,
  • niebezpiecznych napięć krokowych i dotykowych,
  • przeprowadzania akcji ratowniczej we współpracy ze służbami energetycznymi ENERGA – OPERATOR SA.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwo ukończenia szkolenia oraz upominki przygotowane przez ENERGA – OPERATOR SA.

Opracowanie: st. kpt. Marek Szwaba, Zdjęcia: KP PSP Kartuzy