Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

KP PSP STAROGARD GDAŃSKI - NAGRODY DLA FUNKCJONARIUSZY

20 grudnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie  zostały wręczone funkcjonariuszom nagrody za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Nagrodę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego odebrała kpt. Justyna Ciara, starszy specjalista w sekcji organizacyjno – kadrowej.

Nagrodę pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego otrzymał asp. Sebastian Żywicki, dowódca sekcji.

Opracowanie: kpt. Karina Stankowska, Zdjęcia: Grzegorz Turzyński