Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

KP PSP BYTÓW - NAGRODA DLA FUNKCJONARIUSZA

21 grudnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie została wręczona funkcjonariuszowi nagroda za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Podczas uroczystego spotkania z funkcjonariuszami oraz pracownikami komendy,  komendant powiatowy Państwowej Staży Pożarnej w Bytowie bryg. Dariusz Kaźmierczak wręczył mł. asp. Mariuszowi Zanderowi decyzję komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego na mocy której otrzymał on nagrodę finansową.

Opracowanie, zdjęcia: KP PSP Bytów