Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

SPOTKANIE WIGILIJNE W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ PSP

19 grudnia 2016 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się tradycyjne, uroczyste spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni komendy.

Uroczystość rozpoczął komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Komoszyński. W imieniu kierownictwa złożył życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym. Wśród zaproszonych gości na spotkaniu obecni byli m.in. wojewoda pomorski Dariusz Drelich, marszałek województwa Mieczysław Struk, biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej ks. biskup Wiesław Szlachetka, kapelan pomorskich strażaków ks. Jarosław Lisica, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku ppłk Andrzej Płocha, zastępca komendanta  Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr por. SG Zbigniew Fiedorowicz, zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku płk Lesław Bryłkowski, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Czesław Koszykowski, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa pomorskiego druh Zygmunt Tomczonek, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” asp. sztab. Mariusz Paprocki oraz przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej  Sekcji Pożarnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” st. asp. Tomasz Richert. 

Tekst: st. kpt. Łukasz Płusa, foto: Sławomir Nagalski