Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

WŁĄCZENIE OSP DO KSRG

28 grudnia 2016 roku w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie oraz Lęborku odbyły się uroczyste  wręczenia  decyzji dotyczących włączenia jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu bytowskiego oraz lęborskiego do KSRG.

Uroczystego wręczenia decyzji dokonał pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku  bryg. Tomasz  Komoszyński. Do jednostek OSP funkcjonujących w krajowym systemie ratowniczo - gaśniczym dołączyły:

a) powiat bytowski:

Ochotnicza Straż Pożarna Niedarzyno,

Ochotnicza Straż Pożarna Zapceń,

b) powiat lęborski:

Ochotnicza Straż Pożarna Łebunia.

Tekst: st. kpt. Łukasz Płusa, foto: Krzysztof Błaszczyk