Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Aktualności 2017

NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadier Leszek Suski, w uznaniu za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, przyznał nagrody finansowe ze środków budżetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowanych na 2017 roku dla strażaków realizujących zadania służbowe na stanowisku: dyspozytora, dyżurnego operacyjnego, dyżurnego stanowiska kierowania, starszego dyżurnego stanowiska kierowania, dyżurnego szkolnego stanowiska kierowania.

Czytaj więcej...

UROCZYSTA ZBIÓRKA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

20 listopada 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku obyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Czytaj więcej...

NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadier Leszek Suski, w uznaniu za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz wysoki poziom dyscypliny służbowej, przyznał nagrody finansowe ze środków budżetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowanych na 2017 rok dla strażaków realizujących zadania służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany.

Czytaj więcej...

WRECZENIE AKTÓW POWOŁANIA, POWIERENIA PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW ORAZ MIANOWANIA

17 listopada 2017 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się wręczenie aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków, którego dokonał sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński w obecności komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego.

Czytaj więcej...

PRZYWRÓCILISMY POLAKOM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA – DWA LATA MSWiA

Dwa lata MSWiA.

Czytaj więcej...