Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Aktualności 2017

ŚNIEGU JAK CONFETTI I SAMYCH SŁONECZNYCH DNI W KAŻDYM NOWYM KALENDARZU...SPOKOJNYCH I BEZPIECZNYCH ŚWIĄT

Spokojnych i bezpiecznych świąt życzą minister i wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz szefowie Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.

Czytaj więcej...

ŻYCZENIA WIGILIJNE POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

Życzenia pomorskiego komedanta wojewódzkiego PSP z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej...

ŻYCZENIA WIGILIJNE

Wszystkim służbom oraz instytucjom serdecznie dziękujemy za moc życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej...

NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski przyznał nagrody finansowe ze środków budżetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowanych na 2017 rok.

Czytaj więcej...

ĆWICZENIA RATOWNICZE "ZIMA 2017"

Zgodnie z poleceniem komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego na terenie województwa pomorskiego odbyły się ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „ZIMA 2017”.

Czytaj więcej...