Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

ĆWICZENIA RATOWNICZE "KRZYNIA 2017" - PODSUMOWANIE

11 lipca 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku pod przewodnictwem zastępcy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotra Sochy oraz p.o. zastępcy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Dariusza Żywickiego odbyło się spotkanie podsumowujące wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „KRZYNIA 2017”.

Podczas narady poruszono następujące tematy:

  • przekazano jakie elementy podlegały ocenie,
  • omówiono zakres czynności jakie należy wykonać podczas organizacji tego rodzaju ćwiczeń,
  • dokonano oceny pracy powołanego sztabu, działania stanowiska kierowania komendanta miejskiego, punktu przyjęcia sił i środków, pracy rzecznika prasowego, wykonania epizodów oraz organiacji i funkcjonowania łączności.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: Sławomir Nagalski