Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

NOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ORGANIZACJI KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO

Od dnia 4 lipca 2017 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U. poz. 239), które na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904 i 1948) utraciło moc z dniem 3 lipca 2017 r.

Link do aktualnego tekstu Rozporządzenia dostępny jest w zakładce:
http://www.straz.gov.pl/prawo/ochrona_przeciwpozarowa lub http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1319/1