Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

POWIERZENIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KOMENDANTA MIEJSKIEGO PSP W GDYNI

1 października 2017 roku pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Komoszyński powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP w Gdyni kpt. Pawłowi Gilowi.

Dotychczas funkcjonariusz pełnił służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Gdyni w Wydziale operacyjnym na stanowisku naczelnika wydziału.

Opracowanie, zdjęcia: st. kpt. Łukasz Płusa