Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

OSz KW PSP GDAŃSK - SZKOLENIE RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE

2 – 4 października 2017 roku Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku z siedzibą w Słupsku przeprowadził szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez krajowy system ratowniczo – gaśniczy w zakresie podstawowym.

Celem szkolenia jest przygotowanie ratownika do wykonywania zadań z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym. Zajęcia prowadzone były przez kadrę dydaktyczna Ośrodka Szkolenia PSP  w Słupsku oraz członków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „GDYNIA” z Komendy Miejskiej PSP w Gdyni. W szkoleniu wzięło udział 24 strażaków Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa pomorskiego.

Opracowanie: st. kpt. Lech Boryła, st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: st. kpt. Łukasz Trocki