Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

UMOWA CYWILNOPRAWNA O WSPÓŁPRACY

10 października 2017 roku właściciel firmy „Dźwigaj.com Mirosław Skwierz” Pan Mirosław Skwierz oraz pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Komoszyński podpisali umowę cywilnoprawną dotyczącą współracy.

Umowa określa dobrowolne współdziałanie w akcjach ratowniczych ze szczególnym uwzglednieniem działań w dziedzinie ratownictwa technicznego na obszarze województwa pomorskiego, w zakresie udostępniania oraz obsługi żurawi samochdowych.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa