Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadier Leszek Suski, w uznaniu za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, przyznał nagrody finansowe dla funkcjonariuszy realizujących zadania na stanowisku naczelnika wydziału ds. operacyjnych w komendach powiatowych (miejskich) PSP.

W wojewóztwie pomorskim wyróżniono 9 strażaków. Ogółem komendant główny PSP przyznał 198 nagród finansowych funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległych jednostkach organizacyjnych PSP.

Opracowanie: KG PSP, Zdjęcia: KM/KP PSP woj. pomorskie