Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski przyznał nagrody finansowe ze środków budżetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowanych na 2017 rok.

Nagrody te otrzymali za wzorowe wykonywanie zadań służbowych strażacy realizujący zadania na stanowiskach:

  • naczelnika wydziału ds. kadr,
  • kierownika sekcji (działu) ds. kadr;
  • naczelnika wydziału ds. kwatermistrzowskich (logistyki),
  • kierownika sekcji (działu) ds. kwatermistrzowskich (logistyki);
  • głównego księgowego,
  • rzecznika prasowego i oficera prasowego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W wojewóztwie pomorskim wyróżniono 24 strażaków. Ogółem komendant główny PSP przyznał 488 nagród finansowych funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległych jednostkach organizacyjnych PSP.

Opracowanie: KG PSP, Zdjęcia: KW PSP Gdańsk, KM/KP PSP woj. pomorskie