Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Aktualności 2018

OSZ KW PSP GDAŃSK - SZKOLENIE RATOWNICTWO LODOWE

15 – 18 stycznia 2018 roku Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku z siedzibą w Słupsku przeprowadził szkolenie w zakresie ratownictwa lodowego.

Czytaj więcej...

POROZUMIENIE O O WSPÓŁPRACY

12 stycznia 2018 roku wojewódzki komendant Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku Pan Bogdan Wiszowaty oraz pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Komoszyński podpisali porozumienie o współdziałaniu jednostek PSP oraz OHP w zakresie szkoleń.

Czytaj więcej...

UMOWA NA DOSTARCZENIE SAMOCHODÓW Z PODNOŚNIKIEM HYDRAULICZNYM

12 stycznia 2018 roku prezes zarządu firmy „BUMAR – KOSZALIN" S.A. Pan Jerzy Romanowski oraz pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Komoszyński podpisali umowę na dostarczenie w ilości 12 sztuk samochodów z podnośnikiem hydraulicznym (SHD – 23).

Czytaj więcej...