Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

POWOŁANIE ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W CZŁUCHOWIE

25 stycznia 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku pomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Tomasz Komoszyński wręczył akt powołania:

  • mł. bryg. Markowi Lubińskiemu – na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Człuchowie.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: Sławomir Nagalski