Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

OSZ KW PSP GDAŃSK - SZKOLENIE RATOWNICTWO LODOWE

22 – 25 stycznia 2018 roku Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku z siedzibą w Słupsku przeprowadził szkolenie w zakresie ratownictwa lodowego.

Celem szkolenia jest przygotowanie ratownika do wykonywania zadań z ratownictwa na obszarach wodnych pokrytych lodem. Zajęcia prowadzone były przez kadrę dydaktyczną Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku. W szkoleniu wzięło udział 24 strażaków Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa pomorskiego.

Opracowanie: st. kpt. Lech Boryła, st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: OSZ KW PSP Gdańsk