Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

NARADA PIONU KONTROLNO - ROZPOZNAWCZEGO

25 stycznia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim odbyła się narada pionu kontrolno – rozpoznawczego PSP województwa pomorskiego.

Spotkaniu przewodniczył zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Socha. W naradzie wzięli udział:

 • komendanci nadzorujący pion kontorlno – rozpoznawczy,
 • funkcjonariusze pionu kontorlno – rozpoznawczego.

Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia:

 1. Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
 2. Zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 3. Analizę kontroli obiektów sakralnych i zabytkowych opracowaną przez KG PSP.
 4. Analizę kontroli składowisk odpadów opracowaną przez KG PSP.
 5. Statystykę czynności kontrolno – rozpoznawczych w poszczególnych powiatach za rok 2017.
 6. Polecenie KG PSP wyegzekwowania wyposażenia zobowiązanych obiektów w system sygnalizacji pożarowej z monitoringiem do PSP.
 7. Przypomnienie o konieczności zamieszczania informacji w BIP o ZDR-ach i ZZR-ach.
 8. Prace nad opracowaniem metodyki prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
 9. Informację o internetowej platformie zawierającej szkolenia antykorupcyjne.
 10. Sprawy organizacyjne.

 

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: KP PSP Starogard Gdański