Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

NARADA SZKOLENIOWA DLA RZECZOZNAWCÓW

2 marca 2018 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Gdańsku odbyła się narada szkoleniowa dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych województwa pomorskiego.

Spotkaniu przewodniczył zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Socha. W naradzie wzięli udział:

  • bryg. Beata Gabiec – naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego KW PSP,
  • funkcjonariusze Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego KW PSP,
  • rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych województwa pomorskiego.

Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia:

  1. Zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
  2. Sprawy bieżace.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: Sławomir Nagalski