Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

ODPRAWA KADRY KIEROWNICZEJ PSP WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

12 kwietnia 2018 roku w Muzueum Zamkowym w Malborku miała miejsce odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego.

W pierwszej części spotkania omówionono szereg tematów związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej. Następnie kadra kierownicza KM/KP PSP zapoznała się z charakterystyką, zagrożeniami oraz zabezpieczeniami przeciwpożarowymi obiektu muzeum.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: KP PSP Malbork, KW PSP Gdańsk