Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

OSZ KW PSP GDAŃSK - SZKOLENIE RATOWNICTWO TECHNICZNE

1 – 5 października 2018 roku Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku z siedzibą w Słupsku przeprowadził szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym.

Celem szkolenia jest przygotowanie ratownika do prowadzenia działań z ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym, natomiast celem szkolenia z metodyki jest przygotowanie strażaków – instruktorów doskonalenia zawodowego w PSP do prowadzenia zajęć doskonalących w zakresie wybranego ratownictwa realizowanego przez ksrg. Zajęcia prowadzone były przez kadrę dydaktyczną Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku. W szkoleniu wzięło udział 16 strażaków Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa pomorskiego.

Opracowanie: st.kpt. Lech Boryła, st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: mł. asp. Tomasz Barański