Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z POMORSKĄ FEDERACJĄ WOPR

9 października 2018 roku prezes Pomorskiej Federacji WOPR Pan Piotr Dąbrowski oraz pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński podpisali porozumienie w sprawie zasad współpracy w zakresie zapobiegania i likwidowania zagrożeń.

Porozumienie określa szczegółowe zasady współpracy w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska oraz zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: Sławomir Nagalski