Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

ZMIANY KADROWE W KP PSP

3 grudnia 2018 roku pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński powołał na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Kartuzach mł. bryg. Leszka Formelę oraz powierzył obowiązki:

  • zastępcy komendanta powiatowego PSP w Kwidzynie st. kpt. Piotrowi Sztypce,
  • zastępcy komendanta powiatowego PSP w Sztumie st. kpt. Wojciecha Frąckowiaka.

St. kpt. Piotr Sztypka dotychczas pełnił funkcję dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Malborku.

St. kpt. Wojciech Frąckowiak dotychczas pełnił funkcję dowódcy Jednostki  Ratowniczo – Gaśniczej w Sztumie.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: Sławomir Nagalski