Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

ODPRAWA Z NACZELNIKAMI KW PSP

2 stycznia 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP miała miejsce odprawa z naczelnikami.

Podczas spotkania omówiono szereg tematów związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej. Następnie pomorski komendant wojewódzki PSP nabryg. Tomasz Komoszyński wręczył nagrody finansowe przyznane przez komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego:

  • asp. sztab. Krystynie Mieloszyk,
  • mł. bryg. Janowi Roszmannowi.

Nagrody zostały przyznane za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz wysokie efekty w realizacji zadań służbowych.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: Sławomir Nagalski