Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

KRZYŻE NIEPODLEGŁOŚCI NA 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKE NIEPODLEGŁOŚCI

7 lutego 2019 roku w auli Komendy Wojewódzkiej Policji miała miejsce ceremonia wręczenia „Krzyży Niepodległości” przyznanych przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wyróżnienia są wyrazem uhonorowania za zaangażowanie i wkład w pracę na rzecz związku zawodowego policjantów województwa pomorskiego. „Krzyże Niepodległości” otrzymało ponad 80 funkcjonariuszy i pracowników Policji, a także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej:

  • nadbryg. Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki PSP,
  • st. asp. Tomasz Richert – przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Odznaczenia wręczał komendant wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski oraz wiceprzewodniczący ZG NSZZP kom. Józef Partyka.

Opracowanie: KW Policji, st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: KW Policji, st. asp. Tomasz Richert