Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Fundusze Unijne

Infrastruktura i środowisko

Projekt: „Na straży bezpiecznej drogi – doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do ratownictwa technicznego na drogach woj. lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego”
POIS.08.01.00-00-002/09-00

realizowany jest w ramach
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013
Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Czytaj więcej...

Regionalny Program Operacyjny

Projekt: „Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na potrzeby usprawnienia Zintegrowanego Systemu Ratowniczego”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet 7 „Ochrona zdrowia i system ratownictwa”, Działanie 7.2 „Zintegrowany system ratownictwa”

Czytaj więcej...