Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

SEVESO III

W związku z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2145) Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej udostępnia następujące wykazy i rejestry dotyczące zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej: