Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Kierownictwo

Stanowisko/ Wydział Stopień, Imię i Nazwisko Dane kontaktowe Zdjęcie

Pomorski Komendant Wojewódzki PSP

 nadbryg. Tomasz Komoszyński

tel: (58) 347-78-00

fax: (58) 347-78-33

 komoszynski strona 140 186

Z-ca Pomorskiego Komendanta  Wojewódzkiego PSP

 st. bryg. Piotr Socha

tel: (58) 347-78-00

fax: (58) 347-78-33

 socha strona 140 186

Z-ca Pomorskiego Komendanta  Wojewódzkiego PSP

bryg. Dariusz Żywicki

tel: (58) 347-78-00

fax: (58) 347-78-33

         zywicki strona 140 186