Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Ośrodek Szkolenia PSP

Naczelnik Ośrodka Szkolenia:

st. bryg. Mirosław Szczęsny

p.o. Zastępcy Naczelnika Ośrodka Szkolenia:

st. kpt. Lech Boryła

Do zakresu działania Ośrodka Szkolenia PSP należy:

  1. Organizacja i realizacja kształcenia i szkolenia w trybie kursowym, sprawy BHP dot. kursantów.
  2. Prowadzenie biblioteki, gromadzenie i propagowanie literatury pożarniczej oraz specjalistycznej.
  3. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa oraz realizowanie zadań z zakresu okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków, dla których pracodawcą jest komendant wojewódzki.
  4. Prowadzenie filii archiwum zakładowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, z siedzibą w Słupsku.
  5. Udział w przeprowadzanych kontrolach zgodnie z planem kontroli komendy wojewódzkiej oraz na polecenie komendanta wojewódzkiego.
  6. Koordynowanie i realizowanie zadań z zakresu szkolenia kwalifikacyjnego, szkolenia specjalistycznego, doskonalenia zawodowego i  innych szkoleń na potrzeby województwa.
  7. Planowanie potrzeb szkoleniowych na terenie województwa i współpraca w tym zakresie z ośrodkami szkolenia i szkołami Państwowej Straży Pożarnej.
  8. Inicjowanie szkoleń, określanie kierunków dokształcania zawodowego oraz koordynacji szkoleń specjalistycznych, doskonalenia zawodowego i innych szkoleń na obszarze województwa.

Szczegółową  organizację i zakres działania Ośrodka Szkolenia określa jego regulamin organizacyjny.

 

pdfPLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ OŚRODKA SZKOLENIA PSP W SŁUPSKU NA II PÓŁROCZE 2017 ROKU

pdfSzkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożrowej (SIOP)

pdfSzkolenie Aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożrowej (SIOPA)

pdfUmowa na przeszkolenie SIOPA dla uczestnika zgłaszającego się indywidualnie

pdfUmowa na przeszkolenia SIOPA dla uczestnika zgłaszanego przez zakład pracy