Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Ochrona Informacji Niejawnych

Samodzielne stanowisko pracy:

Stanisław Krzysztofek 

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych należy:

1. W zakresie spraw ochrony informacji niejawnych:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa  lub je cofnięto, obejmującego wyłącznie dane umieszczone w art. 15 ust. 1 pkt 8 ppkt a – f ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób – art. 73 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • koordynowanie realizacji zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych w podległych jednostkach organizacyjnych PSP,
 • opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych.

W komendzie wojewódzkiej tworzy się ,,Pion ochrony informacji niejawnych”, w skład którego wchodzi: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych oraz Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

2. W zakresie spraw obronnych prowadzenie spraw obronnych zgodnie z odrębnymi przepisami, a w szczególności:

 • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie wojewódzkiej,
 • koordynowanie realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa.

 

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij „ok”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Proszę o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.
Ok