Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Wydział Kadr

Naczelnik Wydziału:

kpt. Elżbieta Hoppe

Zastępca Naczelnika Wydziału:

Joanna Domarus – Wika 

Do zakresu działania Wydziału Kadr należy realizacja zadań z zakresu spraw kadrowych, szkoleniowych i pomocy psychologicznej, w szczególności:

W zakresie spraw kadrowych:

 1. Realizacja polityki kadrowej zmierzającej do kształtowania pożądanego stanu i struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze  województwa.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw kadrowych strażaków i pracowników komendy wojewódzkiej oraz spraw kadrowych komendantów powiatowych (miejskich) i ich zastępców oraz innych strażaków należących do kompetencji komendanta wojewódzkiego.
 3. Prowadzenie spraw awansów i wyróżnień strażaków i pracowników.
 4. Realizacja zadań związanych z planowaniem, rozdziałem i wykorzystaniem etatów osobowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa.
 5. Kontrola gospodarowania kadrami, przestrzegania prawa pracy i przepisów określających warunki służby strażaków oraz zasad pełnienia służby i nadzór w tym zakresie.
 6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z systemem uposażeń i awansów strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wynagrodzeń pracowników cywilnych.
 7. Podejmowanie działań zapewniających optymalne rozmieszczenie i zatrudnienie kwalifikowanych kadr, w tym absolwentów szkół Państwowej Straży Pożarnej.
 8. Prowadzenie spraw związanych z rekrutacją i kierowaniem do szkół pożarniczych.
 9. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Zakładem Emerytalno – Rentowym MSWiA i innymi instytucjami realizującymi świadczenia emerytalno – rentowe.
 10. Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do rozpatrywania odwołań strażaków od decyzji w sprawach osobowych oraz projektów decyzji  podjętych przez przełożonych właściwych w tych sprawach.
 11. Prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych pracowników i strażaków świadczących pracę/pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej  województwa.
 12. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym przeprowadzaniem badań profilaktycznych, wstępnych, kontrolnych oraz związanych z wypadkiem w służbie lub pracy i odejściem ze służby.
 13. Realizacja służby przygotowawczej członków korpusu służby cywilnej oraz ich późniejszego rozwoju zawodowego.
 14. Realizowanie zadań kadrowo – mobilizacyjnych określonych odrębnymi przepisami.

W zakresie spraw szkoleniowych i pomocy psychologicznej:

 1. Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej  województwa.
 2. realizowanie szkoleń w zakresie psychoedukacji dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego oraz zadań związanych ze wsparciem psychologicznym, a także zajęć odreagowujących dla ratowników.
 3. Propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego strażaków.

 

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij „ok”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Proszę o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.
Ok