Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Wydział Kwatermistrzowski

Naczelnik Wydziału:

mł. bryg. Jarosław Jałoza

Zastępca Naczelnika Wydziału:

bryg. Ewa Bukowska 

Do zakresu działania Wydziału Kwatermistrzowskiego należy realizacja z zakresu spraw kwatermistrzowskich:

 1. Realizacja zakupów wyposażenia i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy wojewódzkiej.
 2. Realizowanie zakupów dla celów prezydialnych i reprezentacyjnych.
 3. Realizacja odpraw i narad organizowanych przez komendanta wojewódzkiego.
 4. Prowadzenie gospodarki magazynowej w komendzie wojewódzkiej.
 5. Prowadzenie i uzgadnianie dokumentacji analitycznej w zakresie gospodarki składnikami majątku komendy wojewódzkiej.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego strażaków.
 7. Opracowywanie analiz wyposażenia w odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej jednostek organizacyjnych PSP oraz pozostałych jednostek krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z terenu województwa.
 8. Prowadzenie gospodarki nieruchomościami.
 9. Prowadzenie gospodarki mieniem znajdującym się na wyposażeniu obiektów zarządzanych przez komendę wojewódzką.
 10. Opracowywanie planów z zakresu inwestycji budowlanych i remontów obiektów komendy wojewódzkiej.
 11. Opracowywanie programów inwestycji budowlanych planowanych do realizacji  przez komendanta wojewódzkiego.
 12. Analiza stanu technicznego obiektów komend powiatowych/miejskich PSP.
 13. Prowadzenie spraw mieszkaniowych funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej oraz komendantów powiatowych/miejskich PSP województwa.
 14. Prowadzenie spraw dotyczących prawa funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej do przejazdu 1000 km na koszt jednostki.
 15. Prowadzenie spraw dotyczących prawa funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej do otrzymania dopłaty do wypoczynku.
 16. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych dla pracowników cywilnych, emerytów i rencistów komendy wojewódzkiej oraz  funduszem socjalnym emerytów i rencistów PSP i ich rodzin.
 17. Przygotowywanie (sporządzanie i gromadzenie) dokumentacji i obsługi proceduralnej postępowań o udzielanie zamówień publicznych.
 18. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i aktualizacją umów z podmiotami realizującymi dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz komendy wojewódzkiej.
 19. Koordynacja działań w zakresie zakupów wspólnych, realizowanych na potrzeby jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa.
 20. Opracowanie i wydawanie biuletynu informacyjnego komendy wojewódzkiej.
 21. Koordynacja działań z zakresu  kwatermistrzowskiego zabezpieczenia akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza  możliwości sił ratowniczych powiatu.
 22. Zapewnienie właściwego stanu technicznego i wyposażenia obiektu komendy wojewódzkiej.
 23. Realizowanie zadań wynikających z zarządzania nieruchomością komendy wojewódzkiej z wyłączeniem zadań teleinformatycznych. 

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij „ok”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Proszę o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.
Ok